PF Test cer PF3 – 9

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

I am so excited to see you improve with each class in the future. Great or small the improvement we make are important and a great success! Splendid! You’ve mastered how to say the words lizard!You seemed to struggle a bit with pronunciation with some of the words, such as penguin, pigeon, raccoon, moose, swan. Don’t worry, we will continue to practice, and I am confident that you will succeed. It’s helpful to listen to the audio on the textbook or the preview content whether you finish the lesson or not.You seemed to struggle a little with the key sentences, such as What are they doing? They are (looking for food in the trash)., Can we see (raccoons) in the city? Yes, we can.. Don’t be frustrated! You did reply with the key word! Great job! We will continue to practice using complete sentences. Understanding and being able to use complete sentences will allow you to understand more complicated expressions and help you read.Reading out loud can both improve your pronunciation and reading skill. I encourage you to read more picture books to help improve this.

Họ tên

Thảo Nhi

12 tháng (2 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

95 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF6 – PF7

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF5

Tuổi

9 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: