PF Test cer PF3 – 9

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

Pronunciation: Can pronounce clearly and has a strong imitation ability. Will be able to grasp better pronunciation and intonation if studied in a better English environment.
Listening: Can react accurately and keep teacher’s pace. Has the potential to adapt to native speaker’s speaking speed after exercise.
Grammar: Has a solid grammar foundation, has a strong learning ability. Will be able to develop a complete knowledge system after systematical studies.
Vocabulary: Can talk about familiar and unfamiliar topics. Accumulate vocabulary to increase flexibility.
Fluency: Be brave to express and do not fear of making mistakes, so as to improve language intuition. Have the potential to output naturally.

Họ tên

Tiến Dũng

12 tháng (2 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

126 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF6 – PF7

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF5

Tuổi

10 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: