PF Test cer PF3 – 9

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

I’m looking forward to seeing your improvement from now on! Great or small the improvement we make are important and a great success!Great job! When I asked you questions related to the words tarsier, angler fish, coconut crab, volcano rabbit, Andean condor, you gave a fantastic reply with some clear and simple sentences.Great work using the key sentence: The (tarsier) lives (on islands in Southeast Asia)., The (volcano rabbit) has (small round ears and a tail that is sometimes not visible).. You’re learning to speak very well!Here are some words you have trouble with understanding: Tasmanian devil. You can ask your mom to help you with your workbook. Do the extended practice to improve. Of course, you can also review the recorded lesson, especially the part when we talked about those words because repetition can help to improve your understanding.My hope is for you to have a happy time and be full of energy every class. A great attitude is a key part of learning.

Họ tên

Phương Minh

13 tháng (2 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

121 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF8 – PF9

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF7

Tuổi

15 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: