PF Test cer PF1 – 2

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

Có thể dựa vào các chỉ lệnh đơn giản để chọn ảnh, làm động tác, tô màu, ấn,…

Có thể hát 9 bài hát tiếng Anh

Có thể dùng tiếng Anh đơn giản tương tác với giáo viên và chơi trò chơi

Có thể mô phỏng một số hành động đơn giản

Họ tên

Phương Thảo

3 tháng (2 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

101 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

Pronunciation: Can pronounce clearly and has a strong imitation ability. Will be able to grasp better pronunciation and intonation if studied in a better English environment.
Listening: Can react accurately and keep teacher’s pace. Has the potential to adapt to native speaker’s speaking speed after exercise.
Fluency: Can express initiatively and interact naturally. Will be able to develop a dual language system if got more output opportunities.
Grammar: Has a solid grammar foundation, has a strong learning ability. Will be able to develop a complete knowledge system after systematical studies.
Vocabulary: Can talk about familiar topics. Need to accumulate vocabulary regarding unfamiliar topics.

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF1

Tuổi

3 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: