PF Test cer PF1 – 2

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

Hello, dearest kid????????. Hello, Mommy! Sawadee Ka! Ni hao! Xin chiao ???????????? I am happy to see you in our class today????. I am thankful for the great time we had. We talked a lot today. We talked about, “Hello Fruit”. I’m very proud of you! You did it! Congratulations, dearest ????????. As I have observed with your performance in class you were doing fantastic and very good???? You had wonderful ideas! I am so proud of your performance. You can read very well the words like, apple, banana, grapes, big. You can identify the big A and small a. You are a star ????. Keep up the incredible work. You follows teacher and classroom rules You can circle, color, click and drag and say the correct answer????????????. You did your best.You are such a brilliant kid. Teacher Khatey is very proud and grateful for you????????????????. Thank you for the great time we had. I am impressed!???????????????? I appreciate you for being such an outstanding student. I am confident that you’ll accomplish outstanding things in the future. All the best, my dear????♥️????????????.You are such a quick study. Please maintain the excellent work! Congratulations!????????????????????

Họ tên

Hà My

1 năm (2b/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

30 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF3 – PF4

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF2

Tuổi

5 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: