PF Test cer PF1 – 2

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

I’m looking forward to seeing your improvement from now on! Great or small the improvement we make are important and a great success!Way to go! You’re good at saying the words horse, cow, rabbit. I am so proud of you and the sentences you formed using these words.You seemed to struggle a bit with pronunciation with some of the words, such as lamb. Don’t worry, we will continue to practice, and I am confident that you will succeed. It’s helpful to listen to the audio on the textbook or the preview content whether you finish the lesson or not.You seemed to struggle a little with the key sentences, such as Where is the (horse)?
Here it is.. Don’t be frustrated! You did reply with the key word! Great job! We will continue to practice using complete sentences. Understanding and being able to use complete sentences will allow you to understand more complicated expressions and help you read.Please try to listen to English nursery rhymes or watch nursery video songs at least 30 minutes every day at home. This will give you great English reading and listening skills, and your understanding of English can quickly improve.

Họ tên

Trúc Linh

6 tháng (2 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

33 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF3 – PF4

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF2

Tuổi

7 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: